Psychoterapeuci

Psychoterapia, Socjoterapia

SYSTEMOWA PSYCHOTERAPIA RODZINNA, MAŁŻEŃSKA

 

Podstawowym założeniem systemowej terapii rodzin jest to, iż wspólnota rodzinna tworzy całościowy system, w którym choroba czy problem oddziaływuje na wszystkich jej członków. Zgodnie z tym zmiana jednostki (np. zaprzestanie sprawiania trudności wychowawczych, wyzdrowienie) wymaga się przekształcenia kontekstu, w którym osoba ta żyje.

WSKAZANIA DO SYSTEMOWEJ TERAPII RODZINNEJ
Na spotkanie konsultacyjne z terapeutą systemowym warto umówić się (tel.: 817 411 000; 508 004 100) rodzinie, która przeżywa kryzys, boryka się z trudnościami, z którymi sama nie może sobie poradzić, gdy w relacji z członkami rodziny występują m.in.: napięcia emocjonalne, wzrost frustracji z powodu nie zaspokojenia wzajemnych oczekiwań i potrzeb, poczucie zawodności metod wychowawczych, problemy w komunikacji itp.
Systemowa psychoterapia rodzin pomaga pokonać trudności w relacjach, przywrócić ład we wzajemnym odniesieniu w sytuacji zaburzeń psychicznych czy somatycznych jednego (kilku) z członków rodziny, czy też w sytuacji kryzysu związanego ze zmianą etapu życia (np. „kryzys pustego gniazda”, „kryzys na linii rodzic – nastolatek”, „kryzys rodziny z dziećmi opuszczającymi dom”).

MOTYWACJA DO TERAPII
Terapia małżeńska czy rodzinna winna być podejmowana w sposób dobrowolny i wymaga współpracy wszystkich zainteresowanych. Nie wyklucza się jednak udziału osób, które nie są całkiem przekonane i mają wątpliwości co do sensu uczestniczenia w terapii. Możliwość pozytywnych zmian w rodzinie wzrasta wówczas, gdy istnieje duże zaangażowanie jej członków. Trudno bowiem zmienić coś wbrew woli człowieka.

FORMY TERAPII MAŁŻEŃSKIEJ I WSKAZANIA DO NIEJ
Oprócz psychodynamicznej pracy z małżonkami w Psychodynamicznym Centrum Terapeutyczno-Szkoleniowym w Rzeszowie możliwa jest systemowa psychoterapia rodzin, małżeństw i par. Zwykle po 3 spotkaniach konsultacyjnych z terapeutą dynamicznym para podejmuje terapię indywidualną osobno z innymi terapeutami – z czasem wgląd w siebie poprawia jakość komunikacji w małżeństwie. Jest możliwość przekierowania osób do terapii systemowej, gdy są wskazania ku temu albo gdy partnerzy chcą pracować razem z terapeutą systemowym (forma psychoterapii krótkoterminowej) i nie ma do tego przeciwwskazań. Wspólna psychoterapia małżeńska nie daje możliwości pracy nad problemem uzależnienia i przemocy w rodzinie (zwłaszcza, gdy przemoc i uzależnienie trwają w dalszym ciągu). Wspomniane problemy wymagają bowiem specyficznych procedur terapeutycznych.
Jest możliwość umówienia się od razu do terapeuty systemowego (prosimy zasygnalizować to przy rejestracji telefonicznej).
Wskazanie do systemowej terapii małżeńskiej jest wówczas, gdy problem jest natury interpersonalnej („problem małżeński”). Celem każdej terapii systemowej jest zmiana całego systemu, a nie konkretnej jednostki, gdyż zgodnie z założeniami, problem ma cały system (małżeństwo, rodzina), a nie konkretny człowiek. Terapie systemowe są w związku z tym terapiami krótkotrwałymi i jak łatwo się domyślić, zorientowanymi na określony problem. Dlatego czasem terapia systemowa może okazać się niewystarczająca – potrzebne jest czasem bardziej dogłębne i długoterminowe oddziaływanie … Dlatego w PCTS w zespole znaleźli się zarazem terapeuci psychodynamiczni i systemowi.
Gdy trudności dotyczą pierwotnie sfery emocjonalnej, osobowościowej poszczególnych osób (problem małżeński wówczas jest wtórną kwestią) nie obejdzie się więc bez terapii indywidualnej długoterminowej (choć może równolegle toczyć się wspólna terapia systemowa i psychodynamiczna terapia indywidualna).

NURTY TERAPII SYSTEMOWEJ
W systemowej terapii rodzinnej korzysta się z dokonań różnych teorii, m.in. komunikacyjnej (Bateson), strukturalnej (Minuchin), psychoanalitycznej (Willi, Framo), strategiczna (Halley). W związku z tym, celem takiej pracy terapeutycznej jest kolejno: zmiana dysfunkcjonalnych wzorców komunikacji w rodzinie; modyfikowanie funkcjonowania rodziny, by była zdolna do samodzielnego rozwiązania aktualnego i następnych problemów; identyfikacja i transformacja zaburzonej koluzyjnej relacji; zmiana patologicznej sekwencji zdarzeń w rodzinie

CZAS TERAPII SYSTEMOWEJ
Terapia rodzinna czy małżeństw w podejściu systemowym obejmuje zwykle kilkanaście spotkań. Pierwsze mają charakter konsultacyjny, dalsze terapeutyczny. Czas trwania jednego spotkania to 1,5 godziny. Zwykle pary, bądź rodziny spotykają się co dwa tygodnie.

CENNIK
Systemowa sesja małżeńska (90 minut) –160 PLN.
Systemowa sesja rodzinna (90 minut) – 170 zł PLN.

REJESTRACJA telefoniczna: poniedziałki i czwartki: 12.00 - 20.00, wtorki, środy i piątki: 8.00 - 16.00 pod numerami: 817 411 000; 508 004 100.

Sesje małżeńskie bądź rodzinne rozpoczynają się o równych godzinach – możliwość umówienia w ciągu dnia aż do wieczora do godz. 21.00.

promo