Psychoterapeuci

Psychoterapia, Socjoterapia

PSYCHOTERAPIA

 

Psychoterapia Psychodynamiczna jest formą pomocy osobom, które cierpią z powodu uciążliwych objawów (lęk, smutek, bezsenność, natręctwa itp.) oraz różnych, często nieświadomych konfliktów wewnętrznych. Dokonuje się to poprzez analizę doświadczeń życiowych, uświadamianie sobie obecności destrukcyjnych mechanizmów oraz ich wykorzenianie w bezpiecznym klimacie relacji terapeutycznej.

STEREOTYPY A PSYCHOTERAPIA
Wokół terapii narosło wiele stereotypów, m.in. że jest bezterminowa i nieskuteczna, że terapeuta przeważnie milczy itp. Współcześni psychoterapeuci zaś są w gruncie rzeczy o wiele bardziej zaangażowani w stosunku do pacjenta, starają się emocjonalnie rezonować z jego stanami afektywnymi, unikają zbytniej pasywności czy pokazywania kamiennej twarzy, a kiedy trzeba są rozmowni i komunikatywni w nazywaniu mechanizmów leżących u podstaw symptomów.

MODEL POMOCY
Psychoterapia jest sposobem leczenia objawów pojawiających się w przebiegu zaburzeń psychicznych i konfliktów emocjonalnych. Wymaga ona zaangażowania, dużej motywacji, gotowości na przyjęcie interpretacji i komentarzy terapeuty, które pomagają przełamać nieświadomy opór przed zmianą (mimo wcześniejszej świadomej deklaracji, że pragnie się modyfikować pewne mechanizmy, które nie są adaptacyjne). Model teoretyczny tak rozumianej terapii to: psychologia ego, teoria relacji z obiektem, psychologia self i koncepcja przywiązania. Dorobek wypracowany przez dobrych psychoterapeutów w przeszłości pracujących w takim nurcie jest oparciem w prowadzeniu osób mających różne kłopoty w taraźniejszości.

ROZPOZNANIE DIAGNOSTYCZNE
Na konsultacje zapraszamy osoby, u których istnieje podejrzenie wystąpienia:
- nerwicy (bezsenność, natręctwa, silny niepokój, histeria, poczucie izolacji, napięcia, bezradności itp.);
- zaburzenia osobowości (narcystyczne, masochistyczne, antyspołeczne, zależne, borderline, paranoiczne, schizoidalne, histrioniczne;
- zaburzenia nastroju (stany depresyjne, maniakalne);
- zaburzenia lękowego (fobie, lęki społeczne, lęki separacyjne);
- zaburzenia zachowania (zaburzenia opozycyjno-buntowniczego, negatywizm w zachowaniu, impulsywność);
- zaburzenia emocjonalnego (ADHD, mutyzm wybiórczy);
- zaburzenia psychosomatycznego (uwarunkowane emocjonalnie uporczywe bóle somatyczne: nadciśnienie, alergie, migreny, zaburzenia dróg pokarmowych itp.);
- zaburzenia jedzenia (anoreksja, bulimia, otyłość);
- współuzależnienia (od osoby uzależnionej od alkoholu, narkotyków, hazardu, leków, Internetu itp. związanego z przeżywaniem ciągłego stresu związanego z problemem uzależnienia się bliskich osób);
- urazowych powikłań przykrych doświadczeń wieku dziecięcego i młodzieńczego (długotrwałe opuszczenie, doświadczenie adopcji, nadużycia seksualne, przemoc psychiczna i fizyczna, rodzina dysfunkcyjna);
- zakłóceń w relacjach społecznych, małżeńskich, partnerskich, rodzice – dzieci (brak więzi, poczucie osamotnienia, brak długotrwałych związków, konfliktowe, nie satysfakcjonujące związki emocjonalne);
- zakłóceń w funkcjonowaniu zawodowym;
- problemów w przystosowaniu się do sytuacji stresowych;
- nasilonych konfliktów i dylematów emocjonalnych;
- sytuacji kryzysowych związanych z utratą bliskiej osoby, pracy, chorobą, porzuceniem, rozwodem lub innymi dramatycznymi zdarzeniami losowymi;
mającej na celu doskonalenie własnego funkcjonowania.
... zapraszamy także tych, którzy chcą lepiej zrozumieć siebie, rozwijać się i poprawić swoje funkcjonowanie.

KONSULTACJE
Proces psychoterapii poprzedzają spotkania konsultacyjne, które służą ustaleniu wstępnej diagnozy i określeniu celów dalszej pracy. Na pierwsze konsultacje można umówić się telefonicznie (508 004 100) lub mailowo.
W czasie pierwszego spotkania następuje wstępne rozeznanie obszaru problemowego i zaproponowanie możliwych form dalszego działania. Zwykle osoby zgłaszające się do PCTS mają wskazania do podjęcia terapii indywidualnej lub grupowej. Wówczas ma miejsce zapoznanie się z formą dynamicznej metody terapeutycznej, ustalenie kontraktu terapeutycznego oraz podjęcie decyzji o krótko lub długoterminowej terapii.

CZAS SPOTKAŃ
Sesje terapeutyczne odbywają się zazwyczaj raz lub dwa razy w tygodniu. Pacjenci indywidualni (dzieci, młodzież i dorośli) przyjmowani są od 9.00 do 21.00.

FORMA TERAPII:
* indywidualna (krótko i długoterminowa): 90-100 PLN za 50 minut.
* grupowa (krótko i długoterminowa): 60 PLN za dwugodzinne spotkanie.
* małżeństw lub par (krótko i długoterminowa): 110-120 PLN za 55 minut.
Sesje terapeutyczne są poprzedzone konsultacją psychologiczną - indywidualną (90-100 PLN) lub małżeńską (110-120 PLN).

 

promo