Psychoterapeuci

Psychoterapia, Socjoterapia

PSYCHOTERAPIA GRUPOWA: kontrakt terapeutyczny, diagnoza, objawy zaburzenia psychicznego

 Terapia odbywa się nie tylko w trybie indywidualnym, ale także w małej, stwarzającej poczucie bezpieczeństwa grupie prowadzonej przez specjalistów.

 KORZYŚCI ODNOSZONE W GRUPIE

Wbrew obiegowym opiniom terapia grupowa może być nawet szansą na bardziej korzystną zmianę w obszarach osobowości dla poszczególnych osób niż terapia indywidualna. Wśród takich czynników leczących specyficznych dla grupy można wymienić m.in.: uczenie się relacji interpersonalnych, empatii, altruizmu, słuchania, udzielania informacji zwrotnych, katharsis, poczucie wspólnoty i uniwersalizmu ("także inni mają podobne problemy"), kształtowanie poczucia spójności i przynależności, korekcyjne doświadczenie emocjonalne w odtworzeniu sytuacji rodzinnej w grupie wobec "przeniesienionych braci, sióstr, ojca, matki itp.", dodanie otuchy i nadziei przez innych, przełamywanie lęków w sprzyjających warunkach społecznych (Yalom, 2006). Oczywiście obok elementów interpersonalnych, uświadamiania sobie ról społecznych, tego jak jest się odbieranym przez innych - jest możliwość terapii terapii indywidualnej na tle grupy

DO KOGO JEST SKIEROWANA GRUPA TERAPEUTYCZNA?

Grupa skierowana jest dla osób przeżywających kryzysy, trudności w radzeniu sobie z sytuacjami stresowymi, mających problemy o charakterze nerwicowym, osobowościowym, depresyjnym oraz chcących zrozumieć i poprawić styl swojego funkcjonowania itp.

KONSULTACJE DO GRUPY
Przed terapią grupową prowadzone są rozmowy kwalifikujące do grupy (można umówić się na nie telefonicznie: 508 004 100 lub e-mailowo: pcts@pcts.pl). Służą one rozeznaniu wskazań do podjęcia pracy w grupie, zadbaniu o względne zróżnicowanie osób (ze względu na diagnozę, objawy itp.), wysłuchaniu oczekiwań osób zainteresowanych, urealnieniu ich, wysłuchaniu i określieniu głównych obszarów problemowych, udzieleniu odpowiedzi na pytania oraz poinformowaniu o zasadach kontraktu terapeutycznego.

Konsultacje kwalifikujące do grupy rozpoczynającej pracę w okolicach pierwszego kwartału 2015 r. prowadzi Anna Adamów - psycholog i psychoterapeuta. 

CZAS TRWANIA ZAJĘĆ GRUPOWYCH

Terapia będzie trwała ok.12 miesięcy. Spotkania co tydzień we wtorek - od 19.00 do 20.30 (bez przerwy). 

PSYCHOTERAPEUTKI

Zajęcia prowadzą: Wilhelmina Fudała i Renata Kwarcińska - psycholożki i psychoterapeutki PCTS. 

KOSZT
Koszt półtoragodzinnej sesji grupowej to 70 zł, konsultacji diagnostyczno-kwalifikującej - 100 zł.  

NABÓR
Aktualnie w PCTS Rzeszów od stycznia 2015 r. następuje otwarcie naboru na nową grupę terapeutyczną dla dorosłych. 

KONTRAKT TERAPEUTYCZNY

Grupowy kontakt terapeutyczny jest okazją do zmniejszenia cierpienia i wglądu w swoje doświadczenia i do podtrzymywania korzystnych zmian. 

Terapeuta stara się stworzyć atmosferę bezpieczeństwa w grupie poprzez zarysowanie warunków kontraktu terapeutycznego. Także poszczególni uczestnicy proponują poszczególne zasady, które po akceptacji pozostałych stają się obowiązujące dla wszystkich. Przykładowe ustalenia to: mówienie o swoich doświadczeniach wypowiadając się w pierwszej osobie, unikanie ocen, lecz dzielenie się odczuciami, nie stosujemy ogólników, ale powoływanie się na konktretne sytuacje podczas udzialania sobie informacji zwrotnych. Dzięki temu osoba szukająca pomocy będzie mogła opowiedzieć o swoich problemach, udźwignąć trudne przeżycia emocjonalne i podjąć ryzyko związane z rozwiązywaniem problemów związane z przełamywaniem lęku.

 OFERTA

Grupa terapeutyczna dla dorosłych

Aktualnie trwa nabór
Grupa skierowana jest dla osób przeżywających kryzysy, trudności w radzeniu sobie z sytuacjami stresowymi, mających problemy o charakterze nerwicowym, osobowościowym, depresyjnym oraz chcących zrozumieć i poprawić styl swojego funkcjonowania itp.

Grupa terapeutyczna dla młodzieży (15-19 lat)

Aktualnie nie ma naboru

Skierowana do osób przejawiających w formie nasilonej problemy emocjonalne okresu dorastania lub zauważających pewne symptomy nerwicy, stanów lękowych, depresyjnych, nadpobudliwości itp. Jej uczestnikami są uczniowie III kl. gimnazjum i wszystkich klas szkół ponadgimnazjalnych. Wymagana pisemna zgoda rodziców. 

promo